PP-RCT คืออะไร

PP-RCT คืออะไร

PP-RCT คือ Polypropylene Random Crystallinity Temperature เป็นการพัฒนาอีกขั้นของพีพี อาร์ ที่ทำให้เม็ดพลาสติกเกิดโครงสร้างแบบคริสตัล 6 เหลี่ยม (Hexagonal Crystalline) มีความเหนียว แข็งแรง ทนทาน ที่อุณหภูมิสูง มีอายุการใช้งานยาวนานมากขึ้นเมื่อเทียบกับ PP-R

ดังนั้น จึงสามารถผลิตให้มีความหนาลดลงได้ ส่งผลให้อัตราการไหลของน้ำดีมากขึ้นอีกด้วย กล่าวคือ PP-RCT SDR7.4 สามารถรับแรงดันได้ 20 บาร์ เทียบเท่ากับ PP-R SDR6 โดยที่ใช้ความหนาต่ำกว่านั่นเอง