การติดตั้ง (Installation)

Previous slide
Next slide

วิธีการติดตั้งท่อ PPR & PP-RCT ของ Polymelt ด้วยวิธีการเชื่อมสอด หรือที่เรียกว่า Socket Fusion ซึ่งจะใช้ความร้อน 250-260 ℃ ทำให้ท่อ ppr และข้อต่อ ppr ของ Polymelt เกิดการหลอมเหลว และสามารถประสานเป็นเนื้อเดียวกันได้โดยไม่ต้องใช้กาว หรือน้ำยาประสานใดๆ จึงทำให้ไม่เกิดปัญหาท่อรั่วซึม เป็นการติดตั้งที่ไม่เกิดประกายไฟควัน หรือกลิ่นจากสารเคมีรบกวนระหว่างทำงานและสามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อเย็นตัว

ชมวิดีโอการติดตั้ง 

Previous slide
Next slide

วิธีการติดตั้งท่อ PPR & PP-RCT ของ Polymelt ด้วยวิธีการเชื่อมชน หรือที่เรียกว่า Butt Fusion ซึ่งเป็นวิธีการเชื่อมท่อที่มีขนาดใหญ่ตั้งแต่ 3” – 20” ด้วยวิธีการให้ความร้อนที่ปลายท่อ PPR ทั้ง 2 เส้นในระยะเวลาที่กำหนด แล้วทำการชนเส้นท่อเข้าด้วยกันด้วยความแรงที่กำหนด ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีการเชื่อม ท่อ ppr ของ Polymelt ที่สะอาด และปลอดภัยมาก

ชมวิดีโอการติดตั้ง

Previous slide
Next slide

วิธีการติดตั้งท่อ PPR & PP-RCT ของ Polymelt ด้วยระบบไฟฟ้า หรือที่เรียกว่า Electro Fusion ซึ่งเป็นวิธีการเชื่อมด้วยการปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าขดลวดที่ฝังอยู่ในผนังของข้อต่อ ppr เพื่อสร้างความร้อนทำให้เนื้อท่อ ppr และ ข้อต่อ ppr (E.F.) ของ Polymelt หลอมเป็นเนื้อเดียวกัน วิธีการติดตั้งท่อ ppr และข้อต่อ ppr (E.F.) แบบ Electro Fusion เหมาะสำหรับแนวท่อเมน (Main) ภายในอาคาร สะดวกต่อการจัดวางและติดตั้งในที่แคบ ทำให้สามารถการติดตั้งท่อขนาดใหญ่ในอาคารได้

ชมวิดีโอการติดตั้ง