วิธีการเชื่อมด้วยระบบไฟฟ้า (Electro Fusion/ E.F.)

          วิธีการติดตั้งท่อ PPR & PP RCT ของ Polymelt ด้วยระบบไฟฟ้า หรือที่เรียกว่า Electro Fusion (E.F.) เป็นวิธีการเชื่อมด้วยการปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าขดลวดที่ฝังอยู่ในผนังของข้อต่อ ppr (E.F.) เพื่อสร้างความร้อนทำให้เนื้อท่อและข้อต่อของ Polymelt หลอมเป็นเนื้อเดียวกัน
          วิธีการติดตั้งท่อและข้อต่อ ppr (E.F.) แบบ Electro Fusion เหมาะสำหรับแนวท่อเมน (Main) ภายในอาคาร สะดวกต่อการจัดวางและติดตั้งในที่แคบ ทำให้สามารถติดตั้งท่อขนาดใหญ่ในอาคารได้
1. ตัดปลายท่อให้ตั้งฉาก 90 องศา แต่งปลายให้เรียบ ทำความสะอาดให้ปราศจากเศษท่อที่เกิดจากการตัด
2. กำหนดระยะในการเชื่อม โดยวัดจากระยะข้อต่อ ppr (E.F.) ที่ใช้
3. ทำการขัดผิวท่อที่มีความมันลื่นออกให้หมด ด้วยกระดาษทรายเบอร์ 1 (สำหรับขัดไม้) โดยขัดให้เลยจากตำแหน่งที่กำหนดไว้เพิ่มอีกประมาณ 1 ซม.
4. ทำความสะอาดผิวท่อทั้งด้านในและด้านนอก ด้วยผ้าสะอาดและแห้ง ให้ปราศจากฝุ่นหรือคราบสกปรก
5. นำท่อที่แห้งและสะอาด ประกอบเข้ากับข้อต่อ ppr (E.F.) ใช้ค้อนตอกโดยรอบจนถึงจุดที่กำหนด ระมัดระวัง ไม่ให้สายไฟขาด ทั้งนี้ในขณะทำการเชื่อมต้องมั่นใจว่าท่อ และข้อต่อ ต้องไม่เคลื่อนจากระยะความลึกที่กำหนดไว้ หากผิดพลาดอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร และก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้
6. นำแจ็คของเครื่องเชื่อม (E.F.) เสียบเข้ากับข้อต่อโดยใช้มือบีบ เพื่อคลายล็อคก่อนเชื่อมกับข้อต่อ
7. นำหัวอ่านบาร์โค้ดยิงที่บาร์โค้ดข้อต่อ จะปรากฎเวลาในการให้ความร้อน (Fusion) และเวลาในการเย็นตัว (Cooling) ที่จอแสดงผลโดยอัตโนมัติจากนั้นกดปุม OK เพื่อเริ่มทำงาน
8. ปล่อยข้อต่อให้เย็นลงตามเวลา Cooling Time ที่กำหนดในตารางก่อนทำการทดสอบแรงดัน

Indicator แสดงให้เห็นว่า เชื่อมท่อ ppr และ ข้อต่อ ppr เสร็จสมบูรณ์แล้ว

ภาพแท่ง Indicator แสดงให้เห็นว่า เชื่อมเสร็จสมบูรณ์แล้ว

ตารางเวลา Cooling Time

ตารางเวลา Cooling Time

9. ถอดแจ๊คออกจากข้อต่อ ppr (E.F.) โดยบีบขาแจ็คเพื่อคลายล็อค
10. ห้ามติดตั้งขณะฝนตก หรือสภาพอากาศที่มีความชื้นสูง อีกทั้งไม่ควรต่อท่อกับข้อต่อทิ้งไว้ และไม่ควรฉีกถุงพลาสติกที่หุ้มข้อต่อออกในขณะที่ยังไม่ทำการเชื่อมทันที เพราะจะทำให้เกิดความชื้นสะสม ส่งผลให้การประกอบไม่สมบูรณ์
11. เมื่อทำการเชื่อมตั้งแต่ 2 จุดหรือมากกว่านั้น หากมีระยะสั้นกว่า 1 เมตรต่อจุด จะต้องทำการเชื่อมจุดแรกให้เรียบร้อยก่อน โดยรอให้เย็นลงตามตาราง (Cooling Time) แล้วจึงดำเนินการเชื่อมประกอบจุดต่อไป เพราะในขณะทำการเชื่อมความร้อนจะทำให้ท่อเกิดการยืดตัว

!!! ในกรณีนำข้อต่อเชื่อมชน มาเชื่อมต่อกับข้อต่อ Electro Fusion (E.F.) ให้ขัดผิวข้อต่อเชื่อมชน เช่นเดียวกับการขัดผิวท่อ (ข้อ 3)