ท่อ PP-RCT OF POLYMELT ผลิตตามมาตรฐานระดับโลก

ท่อ PP-RCT (พีพี-อาร์ซีที) คือ Polypropylene Random Crystallinity Temperature เป็นอีกขั้นของพีพี-อาร์ 
ที่ทำให้เม็ดพลาสติกเกิดโครงสร้างแบบคริสตัล 6 เหลี่ยม (Hexagonal Crystalline) มีความเหนียว ทนทาน ซึ่งนอกจากคุณสมบัติดังกล่าว
ท่อและข้อต่อ PP-RCT มีวิธีการต่อท่อ โดยการให้ความร้อนผสานเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่รั่วซึม ทนต่อการกัดกร่อน รองรับอุณหภูมิความร้อนสูง
ใช้เป็นระบบท่อน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค ใช้เป็นท่อส่งน้ำสะอาดไม่เป็นตะกรัน ท่อรับแรงดันสูง เหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

ในปัจจุบันมีท่อน้ำหลายชนิดให้เลือกใช้ นอกเหนือจากท่อประปา PVC (สีฟ้า) ที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลายแล้ว
ยังมีการใช้ท่อประปาแบบอื่นๆอีกด้วย เช่น ท่อเหล็ก ท่อเหล็กบุพีอี ท่อทองแดง ท่อแสตนเลส ท่อพีอี(PE) ท่อพีพี (PP) ท่อพีบี(PB) ท่อ PEX เป็นต้น อ่านต่อที่นี่

ติดตั้งง่าย

ท่อติดตั้งง่าย ประสานเป็นเนื้อเดียวกันได้อย่างสมบูรณ์

มาตรฐานระดับโลก

ผ่านการทดสอบมาตรฐานระดับโลก DVGW และ SKZ จึงมั่นใจได้ในคุณภาพท่อ PP-RCT

เหมาะเป็นท่อส่งน้ำดื่ม

เหมาะสำหรับใช้เป็นท่อประปา ท่อส่งน้ำดื่ม และท่อส่งน้ำสะอาดอื่นๆได้เป็นอย่างดี

รับประกันการใช้งาน

รับประกันอายุการใช้งาน 10 ปี

ท่อ PP-RCT OF POLOPLAST

ท่อ PP-RCT (พีพี-อาร์ซีที) คือ Polypropylene Random Crystallinity Temperature เป็นอีกขั้นของพีพี-อาร์ ที่ทำให้เม็ดพลาสติกเกิดโครงสร้างแบบคริสตัล 6 เหลี่ยม (Hexagonal Crystalline) มีความเหนียว ทนทาน ซึ่งนอกจากคุณสมบัติดังกล่าว ท่อและข้อต่อ PP-RCT มีวิธีการต่อท่อ โดยการให้ความร้อนผสานเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่รั่วซึม ทนต่อการกัดกร่อน รองรับอุณหภูมิความร้อนสูง ใช้เป็นระบบท่อน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค ใช้เป็นท่อส่งน้ำสะอาดไม่เป็นตะกรัน ท่อรับแรงดันสูง เหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

ในปัจจุบันมีท่อน้ำหลายชนิดให้เลือกใช้ นอกเหนือจากท่อประปา PVC (สีฟ้า) ที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลายแล้ว ยังมีการใช้ท่อประปาแบบอื่นๆอีกด้วย เช่น ท่อเหล็ก ท่อเหล็กบุ PE ท่อ PE เป็นต้น อ่านต่อที่นี่

ติดตั้งง่าย

ท่อติดตั้งง่าย ประสานเป็นเนื้อเดียวกันได้อย่างสมบูรณ์

มาตรฐานระดับโลก

ผ่านการทดสอบมาตรฐานระดับโลก DVGW และ SKZ จึงมั่นใจได้ในคุณภาพท่อ PP-RCT

เหมาะเป็นท่อส่งน้ำดื่ม

เหมาะสำหรับใช้เป็นท่อประปา ท่อส่งน้ำดื่ม และท่อส่งน้ำสะอาดอื่นๆได้เป็นอย่างดี

รับประกันการใช้งาน

รับประกันอายุการใช้งาน 10 ปี

MULTI LAYERS รุ่น ML5 เทคโนโลยีของระบบท่อ POLYMELT

สามารถใช้งานประเภทท่อน้ำร้อน และท่อน้ำเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ (HOT & COLD PP-R/PP-RCT WATER PIPING SYSTEM)

1.) PP-R External Layer เม็ดพลาสติกคุณภาพสูง ติดตั้งง่ายเชื่อมเป็นเนื้อเดียวกันได้อย่างสมบูรณ์

2.) HPCE Seconed Layer เป็นชั้นไฟเบอร์พิเศษ ที่คิดค้นและพัฒนาโดย POLYMELT โดยประสานกับชั้น PP-R และ PP-RCT เป็นอย่างดี ส่งผลให้มีอัตราการยืด (Linear Expansion) ที่น้อยที่สุดเพียง 0.038 mm/mK ทำให้ท่อมีการยืดหรือหดตัวน้อยลง เหมาะสมต่อการใช้เป็นท่อน้ำเย็นมากขึ้น และมีความต้านทาน ทนต่อแรงกระแทกสูงเป็นพิเศษ

3.) PP-RCT Central Layer ยืดอายุการใช้งาน ลดการยืดหดขยายตัวถึง 5 เท่า และรองรับอุณหภูมิได้สูงถึง 95 องศาเซลเซียส*

4.) HPCE Second Inner Layer รองรับอีกขั้นเพื่อเพิ่มความต้านทาน และทนต่อแรงกระแทก

5.) PP-RCT Inner Layer แข็งแรง ทนต่อแรงดัน พื้นผิวเรียบ ไม่เกิดตะกรัน

สินค้า PP-R, PP-RCT และการใช้งาน

*โปรดตรวจสอบอายุการใช้งาน อุณหภูมิ และแรงดันทุกครั้ง เมื่อใช้งานกับน้ำที่มีอุณหภูมิสูงจากตารางเปรียบเทียบการใช้งาน และควรเลือกท่อที่สามารถใช้งานได้ 50 ปี

สินค้า PP-R, PP-RCT และการใช้งาน SYSTEM DESCRIPTION : PIPE

*โปรดตรวจสอบอายุการใช้งาน อุณหภูมิ และแรงดันทุกครั้ง เมื่อใช้งานกับน้ำที่มีอุณหภูมิสูงจากตารางเปรียบเทียบการใช้งาน และควรเลือกท่อที่สามารถใช้งานได้ 50 ปี

ท่อ PP-R PIPE SDR 6 / S2.5

PP-R PIPE SDR 6 / S2.5

ใช้กับ ท่อประปา / ท่อน้ำร้อน / อื่นๆ อุณหภูมิ 3-95°องศาเซลเซียส อายุการใช้งาน 50 ปี (อุณหภูมิ 70 °C ใช้งาน 50 ปี แรงดันสูงสุดไม่เกิน 10.2 บาร์) ความดัน 20 บาร์ ความยาว/เส้น 4 เมตร

ท่อ PP-R PIPE SDR 11 / S5

PP-R PIPE SDR 11 / S5

ใช้กับ ท่อประปา / ท่อน้ำอุ่น / อื่นๆ อุณหภูมิ 3-60°องศาเซลเซียส อายุการใช้งาน 50 ปี (อุณหภูมิ 40 °C ใช้งาน 50 ปี แรงดันสูงสุดไม่เกิน 11 บาร์) ความดัน 10 บาร์ ความยาว/เส้น 4 เมตร

ท่อ PP-RCT PIPE SDR 11 / S5

PP-RCT PIPE SDR 11 / S5

​ใช้กับ ท่อประปา , ท่อน้ำร้อน และอื่นๆ อุณหภูมิ 3-95 °องศาเซลเซียส อายุการใช้งาน 50 ปี* (อุณหภูมิ 40 °องศาเซลเซียส ใช้งาน 50 ปี แรงดันสูงสุดไม่เกิน 13.6 บาร์) ความดัน 20 บาร์ ความยาว/เส้น 4 เมตร

ท่อ PP-RCT PIPE SDR 7.4 / S 3.2

PP-RCT PIPE SDR 7.4 / S 3.2

​ใช้กับ ท่อประปา , ท่อน้ำร้อน และอื่นๆ อุณหภูมิ 3-95 °องศาเซลเซียส อายุการใช้งาน 50 ปี* (อุณหภูมิ 70 °องศาเซลเซียส ใช้งาน 50 ปี แรงดันสูงสุดไม่เกิน 12.9 บาร์) ความดัน 20 บาร์ ความยาว/เส้น 4 เมตร

ท่อ PP-RCT FIBER / FASER COMPOSITE PIPE ML3 / SDR11 / S5

PP-RCT FIBER / FASER COMPOSITE PIPE ML3 / SDR11 / S5

ใช้กับ ท่อประปา , ท่อน้ำร้อน และอื่นๆ อุณหภูมิ 3-95 °องศาเซลเซียส อายุการใช้งาน 50 ปี* (อุณหภูมิ 40 °องศาเซลเซียส ใช้งาน 50 ปี แรงดันสูงสุดไม่เกิน 13.6 บาร์) ความดัน 20 บาร์ ความยาว/เส้น 4 เมตร

ท่อ PP-RCT FIBER / FASER COMPOSITE PIPE ML5 / SDR 7.4 / S 3.2

PP-RCT FIBER / FASER COMPOSITE PIPE ML5 / SDR 7.4 / S 3.2

ใช้กับ ท่อประปา , ท่อน้ำร้อน และอื่นๆ อุณหภูมิ 3-95 °องศาเซลเซียส อายุการใช้งาน 50 ปี* (อุณหภูมิ 70 °องศาเซลเซียส ใช้งาน 50 ปี แรงดันสูงสุดไม่เกิน 11.2 บาร์) ความดัน 20 บาร์ ความยาว/เส้น 4 เมตร

ท่อ ข้อต่อ PP-RCT ผลิตจากประเทศเยอรมนี

ท่อและข้อต่อ PP-RCT ผสานเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่รั่วซึมทนแรงกัดกร่อน ไม่เป็นตะกรัน รองรับอุณหภูมิสูง ใช้เป็นระบบท่อประปา ท่อน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค หรือท่อส่งสารเคมี และท่อแรงดันสูงทางอุตสาหกรรม ฯลฯ

ผลิตจากเม็ดพลาสติก Polypropylene Random Crystallinity Temperature พัฒนาการใหม่ของระบบท่อประปา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานให้สูงขึ้น เหนียว แข็งแรง ทนทาน ท่อไม่รั่ว อายุการใช้งานยาวนาน และรองรับอุณหภูมิ ได้ถึง 95 องศาเซลเซียส* ผ่านการทดสอบ และรับรองมาตรฐานจาก EN ISO 15874 และ EN ISO 2100

PP-R / PP-RCT OF POLYMELT WATER PIPING SYSTEM