สินค้าท่อ poloplast

PP-R POLOPLAST
ทางเลือกที่ดีกว่า

จากประสบการณ์ในการผลิต ท่อ PP-R และ ข้อต่อ PP-R ที่ยาวนานกว่า 30 ปี จึงเข้าใจและเชี่ยวชาญด้านระบบท่อน้ำพีพี-อาร์ เป็นอย่างดี นำมาสู่การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามหลักวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาท่อน้ำประปารั่วได้อย่างแท้จริง

จึงมั่นใจในการใช้ ท่อ PP-R และ และ ข้อต่อ PP-R เป็นท่อน้ำดื่ม สะอาด ปราศจากสารตกค้าง เหมาะสำหรับระบบ ท่อน้ำร้อน ท่อน้ำดี

DVGW
SKZ
ICCES