สินค้าท่อ poloplast

ข้อต่อ PP-RCT FABRICATED POLYMELT
ข้อต่อ พีพี-อาร์ซีที ผลิตจากท่อ PP-RCT FIBER SDR 7.4

การใช้ท่อพีพีอาร์ สำหรับท่อขนาดใหญ่ มีความต้องการใช้มากขึ้น แต่การผลิตข้อต่อขนาดใหญ่ อาจจะมีข้อจำกัดในการผลิตแบบ Injection molding ดังนั้น ข้อต่อแบบ Fabricated จึงถูกนำมาใช้ เพื่อให้ระบบการติดตั้ง สมบูรณ์ ครบถ้วน

ข้อต่อ แบบ Fabricated คือ การนำท่อมาตัดตามแบบ และประกอบด้วยเครื่องผลิตข้อต่อแบบอัตโนมัติแบบเชื่อมชน ซึ่งควบคุมพารามิเตอร์ในการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ ทำให้ข้อต่อแต่ละตัวได้มาตรฐาน และสามารถผลิตได้อย่างหลากหลายตามความต้องการของผู้ใช้งาน

DVGW
SKZ
ICCES
Fabricateข้องอ 90

ELBOW 90 (FABRICATED)

ข้องอ 90

Max Pressure : 17 bars

Fabricateข้องอ 90_ตาราง

* ผลิตจากท่อ SDR6 PN20
** ผลิตจากท่อ PP-RCT FIBER SDR 7.4

Fabricateสามทาง

TEE (FABRICATED)

สามทาง

Max Pressure : 17 bars

Fabricateสามทาง_ตาราง

* ผลิตจากท่อ SDR6 PN20
** ผลิตจากท่อ PP-RCT FIBER SDR 7.4